ÜNNEPI ISTENTISZTELETI ALKALMAK

  1. December

24.-én, kedden este 7:00 – Szentesti istentisztelet

25.-én, szerdán de. 11:00 – Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet

29.-én, vasárnap de. 11:00 – Óévzáró istentisztelet

  1. Január

1.-én, szerdán de. 11:00 – Újévi úrvacsorás istentisztelet

Ünnepi istentiszteleteinkre mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Áldott ünnepi készülődést kívánunk!

“Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek,

amely az egész nép öröme lesz: 

üdvözítő született ma nektek,

aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.”

(Lukács ev. 2,10)

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEINK

Virágvasárnap – 2019.  április 14. – istentisztelet délelőtt 11 órakor

Nagypéntek – 2019. április 19. – istentisztelet este 7 órakor

Húsvét – 2019. április 21. – úrvacsorás istentisztelet délelőtt 11 órakor

image.png

“Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja,

aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak

a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, 

arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre,

amely a mennyben van fenntartva számotokra. 

Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre,

amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben.”

(1Péter 1, 3-5)

image.png

Mindenkit várunk szeretettel!

VÁLTOZÁS!!!

Szeretett Gyülekezet!

A napok óta tartó időjárási előrejelzések egyre kedvezőtlenebbül alakulnak.

A közelgő szokatlan hideg időben és a várható rossz útviszonyok alatt

szeretnénk mindenkit biztonságban tudni,

ezért 2019. január 20-án, a most ránkkövetkező

istentiszteletünk elmarad.

Aki teheti kérjük, hogy segítsen elérni azokat, akiknek nincs internet elérhetősége!

Találkozásunkig biztasson bennünket Isten igéje:

“Elküldi parancsát a földre, beszéde gyorsan terjed. Jób 37,6-10 

Olyan havat ad, mint a fehér gyapjú, olyan deret szór szét, amilyen a hamu. 

Darabokban dobálja a jeget, ki állhatja ki hidegét? 

De ha kibocsátja szavát, elolvasztja azokat, és ha szelet támaszt, már víz csörgedezik.”

(Zsoltárok k. 147, 15-18)

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND

2018. december

2.-án, de. 11:00 – advent első vasárnapi úrvacsorás istentisztelet

9.-én, de. 11:00 – advent második vasárnapi istentisztelet

16.-án, de. 11:00 – advent harmadik vasárnapi istentisztelet

23.-án, de. 11:00 – advent negyedik vasárnapi istentisztelet

24.-én, hétfőn este 7:00 – Szentesti istentisztelet

25.-án, kedden de. 11:00 – Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet

30.-án, vasárnap de. 11:00 – Óévzáró istentisztelet

2019. január

1.-én, kedden de. 11:00 – Újévi úrvacsorás istentisztelet

“Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert:

ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett,

de a világ nem ismerte meg őt: a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt.

Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek;

mindazoknak, akik hisznek az ő nevében,

akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét,

mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.”

(János ev. 1,9-14)

Ünnepi istentiszteleteinkre mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Áldott ünnepi készülődést kívánunk!

hivogatás

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit  megújult templomunkba vasárnap délelőttönként
a 11 órakor kezdődő istentiszteletünkre, az azt követô szeretetvendégségünkre, bibliaóránkra,
valamint minden hónap első vasárnapján és nagy ünnepeinken megtartott úrvacsora közösségünkre.

Templomunk ajtaja nyitva áll mindazok előtt, akik vágynak bibliaismeretben, hitben gyarapodni,
és azok előtt is, akik gyermekeik hitben való nevelésében szeretnének segítséget kapni!

Keressétek az Urat, amíg megtalálható!
Hívjátok segítségül, amíg közel van!

Ézsaiás 55:6