Felhívás az imádkozásra

“Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt;…” (Fil. 4,6)

Mivel a korona virus (COVID-19) kitörése nem csak a hétköznapi életvitelünkben okozott hatalmas változást, hanem hitközösségek istentiszteleti gyakorlatában is szerte a világban, beleértve a mi gyülekezeteinket is, ebben a válságos helyzetben Egyházkerületünk Püspöke, Nt. Dr. Kasznai Csaba levelet juttatott el felénk (kelt. 2020. március 19.)

Ezúton nem csak hitbéli meggyőződésének ad hangot, hanem bátorítással, biztatással is kíván felénk lenni, mindezt az Úr Jézus kijelentésére, ígéretére alapozva: “…íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Mt.18,20.

Továbbá kéri, hogy amíg templomaink zárva tartanak mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy a járvány terjedését megfékezzük. Maradjunk otthonainkban, találjunk módot az Isten igéje általi kapcsolattartásra és valamennyien könyörögjünk Istenünk oltalmáért.

Ezen túlmenően eljuttatott felénk egy un. “ima kalauzt”, hogy tartsunk könyörgéseket:

–          a megbetegedettekért és családjaikért,

–          az egészségügyi dolgozókért,

–          a gyengékért,,akik sebezhetőbbek

–          a munkanélküliekért

–          a vezetőinkért

–          a diákokért és családjaikért

–          templomainkért, lelki vezetőinkért

“Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!” (Jn. 14,27)