Elcsendesedésre

“Péter és János felment a templomba, a délutáni imádkozás idejére, délután három órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet Ékes-kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük.

 Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta: “Nézz ránk!”

Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit.

Péter ekkor így szólt hozzá: “Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel, és járj!”

És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt, és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent.

 Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom Ékes-kapujában. És félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt.”

(ApCsel. 3:1-10)

Kedves Testvéreim, Keresztyén Gyülekezet!

Két hete a Szentlélek kitöltetésének vasárnapját, a keresztyén egyház születésnapját ünnepeltük.

          A mai vasárnap a Szentlélek és az egyház munkájának egyik példája az igénk. Hiszen a keresztyénség szolgálatra hivatott, – ahogyan Jézus Krisztus is szolgált, most nekünk is a Szentlélek erejével szolgálnunk kell.

Egy születése óta sánta ember ül az “Ékes-kapuban”. Olvastam egy kommentárt, hogy egész Jeruzsálemben ez lehetett a legjobb kolduló hely, – hiszen a zsidó kegyesség megkövetelte úgy általában is, és különösen a templomba menőktől, hogy kegyességet gyakoroljanak, hogy alamizsnát adjanak. 

A béna koldus alamizsnát, – pénzt kér Pétertől és Jánostól; ő úgy gondolja, hogy életében ez a legnagyobb baj, hogy pénzre van a legnagyobb szüksége. Úgy gondolja, hogy egész hátralevő életét ott fogja koldusként leélni az Ékes kapuban, hiszen eddig csak ezt az életformát ismerte.

Talán mi is ilyen tévedésben éljük az életünket, azt gondolván, hogy nekünk is csak több pénzre van szükségünk. “Ha több pénzem lenne, sokkal jobb lenne az életem.” Az igazság pedig az, hogy Jézus Krisztussal kellene egy közelebbi kapcsolatot ápolni, – azáltal megoldódnának mindennapi gondjaink is. Ez a koldus történetében is így lett. – ő ugyan pénzt kért, de Péter és János Jézus Krisztust ajánlotta fel neki.

Van egy régi történet, hogy valamikor a középkorban a Vatikánt látogató egyik egyházatyát a pápa körbe vezeti a szebbnél szebb és gazdagon díszített épületekben, az arannyal bevont templomokban, drágakövekkel kirakott kegyhelyek között. A pápa büszkén megjegyezte: az egyház már nem mondhatja magáról, hogy “aranyom és ezüstöm nincs…”, mire a látogató egyházatya szomorúan megjegyezte, hogy “azt sem mondhatja, hogy a názárati Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj!”

Péter és János megszólítja a béna koldust: “Nézz ránk!” A pénznél sokkal fontosabbat kínálunk fel neked. Figyelj! Értsd meg világosan, hogy mi következik. Jézus Krisztus ereje, a kitöltetett Szentlélek ereje fog rajtad megnyilvánulni, – ezt kínáljuk cserébe pénz helyett, – ez fogja megoldani életed legnagyobb problémáját, – nem a pénz!

Mennyivel értékesebb Jézus Krisztus minden aranynál vagy ezüstnél. Péter maga fejezi ki ezt legjobban első levelében: “tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén.” (1. Pt 1:18-19).

          A Bárány vére, Jézus Krisztus áldozata az, amire szükségünk van testvéreim, – ez a megoldás születéstől fogott bénaságra, koronavirusra; ez az, ami örök életre vezet. Erre segítsen könyörülő Istenünk. Ámen.

Mindenható Kegyelmes Istenünk!

Hálát adunk, hogy megtartottad életünket, hogy gondot viselsz reánk, – hogy teremtéseid, gyermekeid lehetünk, akiket Jézus Krisztus által magadévá fogadtál.

Köszönjük Krisztus Urunk az áldozatot, amely által megváltottad életünket, amely biztos menedéket szolgáltat, – nem kell járványtól, meg semmilyen más reánk leselkedő bajtól tartanunk, hiszen Te vagy az, aki azt mondottad, hogy velünk maradsz az idők végezetéig, – aki által meggyógyulhatunk!

Szentlélek Isten, – végy körül bennünket, – fizikailag távol egymástól bár, – de engedd, hogy legyünk lélekben együtt, – adj nekünk gyógyulást, – akiknek testi gyógyulás kell, – olyant, akiknek lelki, – olyant, – vedd el rólunk ezt a veszélyt, – tedd lehetővé, hogy lélekben, – igazságban tudjunk ismét együtt lenni, – így tartani Neked tetsző istentiszteletet.

Kegyelmedet, – békességedet terjezd ki reánk, Istenünk, – maradj velünk, – áldj meg minket. Ámen.