ÜNNEPI ISTENTISZTELETI RENDTARTÁS

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI RENDTARTÁS

2020. december

24-én este 7 órakor Szentesti istentisztelet

25-én délelőtt 11 órakor Karácsony ünnepi úrvacsorás istentisztelet

27-én délelőtt 11 órakor istentisztelet

2021. január

1-én délelőtt 11 órakor Újévi úrvacsorás istentisztelet

3-án délelőtt 11 órakor úrvacsorás istentisztelet

A városi vezetés 2020. december 14-től bevezetett járványügyi korlátozása miatt szeretetvendégségeinket nem tudjuk megtartani.

Reménykedünk, hogy további korlátozásokkal nem kell szembenéznünk és tervezett istentiszteleteinket meg tudjuk tartani, de a város teljes lezárásának lehetősége továbbra is fenn áll.

Amíg lehetőségünk van és Isten éltet bennünket, ragadjuk meg az istentiszteleti alkalmakat!

“Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” (Lk.2,8-14)