ÜNNEPI ISTENTISZTELETI ALKALMAK

  1. December

24.-én, kedden este 7:00 – Szentesti istentisztelet

25.-én, szerdán de. 11:00 – Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet

29.-én, vasárnap de. 11:00 – Óévzáró istentisztelet

  1. Január

1.-én, szerdán de. 11:00 – Újévi úrvacsorás istentisztelet

Ünnepi istentiszteleteinkre mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Áldott ünnepi készülődést kívánunk!

“Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek,

amely az egész nép öröme lesz: 

üdvözítő született ma nektek,

aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.”

(Lukács ev. 2,10)

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEINK

Virágvasárnap – 2019.  április 14. – istentisztelet délelőtt 11 órakor

Nagypéntek – 2019. április 19. – istentisztelet este 7 órakor

Húsvét – 2019. április 21. – úrvacsorás istentisztelet délelőtt 11 órakor

image.png

“Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja,

aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak

a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, 

arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre,

amely a mennyben van fenntartva számotokra. 

Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre,

amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben.”

(1Péter 1, 3-5)

image.png

Mindenkit várunk szeretettel!

VÁLTOZÁS!!!

Szeretett Gyülekezet!

A napok óta tartó időjárási előrejelzések egyre kedvezőtlenebbül alakulnak.

A közelgő szokatlan hideg időben és a várható rossz útviszonyok alatt

szeretnénk mindenkit biztonságban tudni,

ezért 2019. január 20-án, a most ránkkövetkező

istentiszteletünk elmarad.

Aki teheti kérjük, hogy segítsen elérni azokat, akiknek nincs internet elérhetősége!

Találkozásunkig biztasson bennünket Isten igéje:

“Elküldi parancsát a földre, beszéde gyorsan terjed. Jób 37,6-10 

Olyan havat ad, mint a fehér gyapjú, olyan deret szór szét, amilyen a hamu. 

Darabokban dobálja a jeget, ki állhatja ki hidegét? 

De ha kibocsátja szavát, elolvasztja azokat, és ha szelet támaszt, már víz csörgedezik.”

(Zsoltárok k. 147, 15-18)

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND

2018. december

2.-án, de. 11:00 – advent első vasárnapi úrvacsorás istentisztelet

9.-én, de. 11:00 – advent második vasárnapi istentisztelet

16.-án, de. 11:00 – advent harmadik vasárnapi istentisztelet

23.-án, de. 11:00 – advent negyedik vasárnapi istentisztelet

24.-én, hétfőn este 7:00 – Szentesti istentisztelet

25.-án, kedden de. 11:00 – Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet

30.-án, vasárnap de. 11:00 – Óévzáró istentisztelet

2019. január

1.-én, kedden de. 11:00 – Újévi úrvacsorás istentisztelet

“Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert:

ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett,

de a világ nem ismerte meg őt: a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt.

Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek;

mindazoknak, akik hisznek az ő nevében,

akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét,

mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.”

(János ev. 1,9-14)

Ünnepi istentiszteleteinkre mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Áldott ünnepi készülődést kívánunk!

’56-os Megemlékezés

56


’56-os MEGEMLÉKEZÉS templomunkban
2016. október 23-án, vasárnap közvetlen a
11 órakor kezdődő istentiszteletünk után.

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából gyülekezetünk megemlékezéssel készül.

Szeretnénk segítséget nyújtani mindazok számára, akik ez alkalommal vágynak Isten Igéje mellett elcsendesedni.

Lehetőséget szeretnénk adni olyan személyes visszaemlékezésekre, mely a fájó események felelevenítése mellett Isten mentő, gondviselő szeretetét is bizonyságképpen, hittel szólaltatja meg.

Közösségünk szeretne lehetőséget nyújtani e közös emlékezés által nem csak az ismerkedésre, kapcsolatok ápolására, hanem szeretne szolgálatot vállalni a sebek gyógyításában is, itt a szorványságban.

Hívjuk és várjuk mindazokat, akik gyülekezeti közösségében szeretnének visszatekinteni, és széttagoltságban élő nemzetünkért imádkozni.

’56-os Megemlékezés (PDF)